زنگ خشکسالی در مازندران به صدا درآمد – بنیاد علمی فرزام

ایرنا: کاهش 14 درصدی باران درنیمه نخست سال زراعی جاری باعث کم شدن 45 درصدی روان آب های سطحی و 48 درصدی آبگیری سدها در مازندران شد و از حالا زنگ خشکسالی را برای یکی از پرپرباران ترین استان های کشور به صدا درآورد

مازندران حدود 800 آببندان دارد که حجم آبگیری این آببندان ها افزون بر 300 میلیون متر مکعب است.

موسوی مجد گفت: بررسی ها نشان می دهد که 13 درصد از ظرفیت آببندان های این خطه شمال کشور به عنوان منبع اصلی تامین آب شالیزاری نیز خالی است.

به گفته وی دمای هوا در مناطق ساحلی مازندران نیز در سال گذشته (96) در مقایسه با سال (95) 1.2 درجه سانتیگراد گرمتر شد.

یوسفی زاده گفت که در سال گذشته 665 میلیمتر باران در مناطق ساحلی استان مازندران به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه (95) 22 درصد و در مقایسه با دوره آماری 19 درصد بارش ها کمتر شد.

** کاهش 22 درصدی باران در سواحل

سید رضا موسوی مجد گفت که بیشترین تاثیر کم آبی بر سد شهید رجایی ساری ( سلیمان تنگه) است که صرفا 32 درصد از ظرفیت سد پر شد.

وی طبق بررسی نقشه های هواشناسی گفت که میزان بارش ها در بهار سال 97 در فروردین ماه نرمال و اردیبهشت و خردادماه نیز در حد پایین تر از نرمال می رسد.

کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی مازندران گفت که در نیمه نخست سال زراعی جاری (مهر تا اسفند 96) حدود 333 میلیمتر باران در این استان به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد و دوره آماری میان مدت بارش ها 17 درصد کمتر شد.

در سال گذشته به دلیل تنش کم آبی حدود 17 هزار هکتار از زمین های برنج کاری زیر کشت قرار نگرفت.

مازندران افزون بر460 هزار هکتار مزارع کشاورزی اعم از زراعی و باغی دارد که حدود 230 هزار هکتار از این مزارع را زمین های برنجکاری تشکیل می دهد.

به گفته یوسفی زاده دمای هوا نیز در مناطق کوهستانی در سال گذشته ( 96) نسبت به مدت مشابه آن در سال 95 حدود 1.3 درجه گرمتر شد.

 طبق آخرین گزارش اداره کل هواشناسی درنیمه نخست سال زراعی جاری ( مهر تا اسفند 96) 333 میلمتر باران در مازندران بارید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد و دوره آماری 30 ساله 17 درصد کاهش نشان می دهد و پیش بینی فصلی نیز نشان می دهد بارش ها در این مدت پایین تر از حد نرمال است.

** کوهستان ها کم باران ترین نقاط مازندران

وی میانگین دمای هوا را در مناطق کوهستانی مازندران در سال گذشته 13.2 درجه سانتیگراد اعلام کرده است.

این کارشناس هواشناسی مازندران گفت که در سال گذشته میزان بارنگی در مناطق کوهستانی کمتر از ساحل بود به طوری که در این مدت 362 میلیمتر باران در این مناطق بارید که نسبت به مدت مشابه سال قبل (95)17 درصد و نسبت به دوره آماری بارش در مناطق کوهستانی حدود 22 درصد کمتر شد.

مدیر بهره برداری تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ ای مازندران می گوید : در این استان 10 سد با ظرفیت 327 میلیون متر مکعب آب در دست بهره برداری است که در نیمه نخست سال زراعی جاری حدود 168 میلیون متر مکعب ازظرفیت سدها به میزان 52 درصد آبگیری شد.

به گفته وی سد شهید رجایی ساری 160 میلیون متر مکعب ظرفیت آبگیری دارد که تاکنون حدود 32 میلیون متر مکعب از ظرفیت سد آبگیری شد.

رحیم یوسفی زاده افزود : در سال گذشته (96) در مجموع 556 میلیمتر باران در مازندران به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد و دوره آماری 19 درصد بارش ها کاهش نشان می دهد.

** کاهش 14 درصدی باران در نیمه نخست سال زراعی 97-96

** کاهش 48 درصدی آبگیری سدها

ایرنا: کاهش 14 درصدی باران درنیمه نخست سال زراعی جاری باعث کم شدن 45 درصدی روان آب های سطحی و 48 درصدی آبگیری سدها در مازندران شد و از حالا زنگ خشکسالی را برای یکی از پرپرباران ترین استان های کشور به صدا درآورد.


Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *